Eesti
English
Eesti ja Egiptus »

Egiptus - Relations

09.02.2017

(viimati uuendatud: 09.02.2017)
 
 

 

Diplomaatilised suhted

Eesti Vabariik ja Egiptuse Araabia Vabariik tunnustasid teineteist  Rahvasteliitu kuulumise kaudu (Eesti liitus 1922. aastal, Egiptus 1937. aastal).

Egiptus taastunnustas Eesti Vabariiki 06. septembril 1991. Diplomaatilised suhted sõlmiti 02. jaanuaril 1992.

Mais 2007 andis president Muhammad Hosni Mubarakile üle oma volikirjad esimene Eesti Vabariigi suursaadik Egiptuses Tiia Miller resideerumisega Tallinnas.

Novembris 2007 alustas Kairos tööd esimene Eesti diplomaatiline esindus kohapeal - Eesti erimissioon - ülesandega valmistada ette saatkonna avamist.

Eesti suursaatkond Kairos avati välisminister Urmas Paeti poolt 2010. aasta märtsis. Suursaatkond Kairos on ainus Eesti saatkond araabiamaades ja Aafrika mandril.

Juunis 2010 määras Eesti Vabariigi president ametisse esimesee Eesti Egiptuses resideeriva suursaadiku, Paul Teesalu, kes andis 6.detsembril 2010 üle oma volikirjad president Muhammad Hosni Mubarakile.

Suursaadik Sander Soone andis oma volikirja president Abdul Fattah El-Sisi’le üle 14. septembril 2014. Suursaadik Soone esindab Eestit ka Araabia Liiga ning Aafrika Liidu juures.

Egiptuse suursaadik Eestis Mahmoud Gamil Ahmed El Dieb andis üle oma volikirjad Eesti vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele jaanuaris 2014 ja resideerib Helsingis.
 

Tagasivaade ajalukku

1920. aastate algul elas Egiptuses kümneid eestlasi, kes olid sinna sattunud seoses Denikini ja Wrangeli vägede lüüasaamisega Lõuna-Venemaal. Enamik eestlasi lahkus peagi, ent mõned jäid püsivalt Egiptusesse elama. Kestva elu- ja töökoha leidsid Egiptuses mitmed eesti naismisjonärid, kes kuulusid 1898. a. rajatud Egiptuse Üldmisjoni ridadesse.

1925. aasta algul külastasid turistina Egiptust usu- ja haridustegelane Jaan Lattik ja arhitekt Ernst Ederberg. Lattik avaldas oma reismuljed "Lõunamaale", esialgu "Päevalehes", hiljem eraldi raamatuna.

1927. aastast esindas  Eesti Vabariigi konsulaarhuve Egiptuses Eesti peakonsul Ateenas (ja hiljem Istanbulis). 1933. a nimetas välisminister August Rei Eesti Vabariigi aukonsuliks Kairosse (tegevuspiirkonnaga kogu Egiptus) taanlase Anton Nyegaardi. Konsulaat Kairos aitas arendada Eesti-Egiptuse kaubandussuhteid ja isiklikke kontakte. Eesti ja Egiptuse kaubavahetus kasvas paari aastaga kolm kuni neli korda. Vajadusel abistas aukonsul ka Egiptust külastanud eesti meremehi ja turiste.

1941. aastast kuni oma surmani 1959. aastal tegutses Egiptuses Eesti riigi- ja rahandustegelane prof. Nikolai Köstner, kes esialgu viibis Egiptuses Rahvasteliidu poolt saadetud nõustajana, hiljem töötas Egiptuse Rahvuspangas. Prof. Köstner on maetud Kairo saksa kalmistule ajaloolise kopti linnaosa lähistel.

Eestlaste alaline kogukond Egiptuses on väiksearvuline. Lisaks vanema kogukonna järeltulijatele on alates sajandivahetusest Egiptusesse elama asunud mõnikümmend eestlast, peamiselt egiptlastega abiellumise tagajärjel.

Kohtumised ja visiidid

jaanuar 2005 - välisminister Kristiina Ojulandi visiit Egiptusesse. Välisminister külastas Kairot ja Aleksandriat. Kairos kohtuti Araabia Liiga peasekretäri Amr Moussaga, Egiptuse välisministri Ahmed Aboul Gheitiga, rahvusvahelise koostöö ministri Fayza Aboul-Nagaga, parlamendi väliskomisjoni esimehe Mustafa El-Feqiga. Aleksandrias külastas minister Aleksandria raamatukogu, kohtus äsja loodud Anna Lindhi nimelise Euro-Vahemere Kultuuridevahelise Dialoogi Fondi direktori ja Aleksandria kuberneriga.

november 2005 - peaminister Andrus Ansip kohtus Barcelonas Euromed tippkohtumisel Egiptuse peaministri Ahmed Nazifiga.

detsember 2007 – peaminister Andrus Ansip kohtus Egiptuse peaminister Ahmed Nazifiga EL- Aafrika Liidu tippkohtumise raames Lissabonis.

märts 2009 - välisminister Urmas Paet ja Egiptuse välisminister Ahmed Aboul Gheit kohtusid Kairos enne Sharm El-Sheikhis toimunud rahvusvahelist Gaza doonorkonverentsi.

märts 2010 – välisminister Urmas Paeti ametlik visiit Egiptusesse, mille käigus avati Eesti suursaatkond Egiptuses.

november 2012 – välisminister Urmas Paet osales Euroopa Liidu-Araabia Liiga välisministrite kohtumisel Kairos.

märts 2014 - Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Kairos kohtumas Egiptuse Kommunikatsiooni ja IT ministeeriumis ning koostöömemorandumi allkirjastamine

oktoober 2014 – välisminister Urmas Paet ja Egiptuse välisminister Sameh Hassan Shoukri’ga Kairos rahvusvahelise Gaza doonorkonverentsi kõrval.

jaanuar 2016 - Välisministeeriumi asekantsler Kairos koos Kaubandus-Tööstuskoja äridelegatsiooniga

Lepingud

  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe (1999)
  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline kultuurikoostöö memorandum (2004)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Egiptuse Araabia Vabariigi Välisministeeriumi koostööks (2005)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Egiptuse Kommunikatsiooni ja IT ministeeriumi vahel IT alase koostöö edendamiseks (2014)

Majandussuhted

Turismisektori jaoks on Egiptus oluline riik. Egiptus on kujunenud eestlaste jaoks üheks olulisemaks reisisihtkohaks. Egiptuse puhkusepiirkondi ja kultuuriväärtusi külastab tavapäraselt 20-30 000 Eesti turisti aastas. Kaubavahetus on jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks.

Kaubavahetus

Eesti ja Egiptuse kaubavahetus 2009-2016 (miljonites eurodes)

  Eksport Import
2009 9,1 2,1
2010 46,7 1,8
2011 16,8 2,1
2012 17,1 2,1
2013 13,1 2,1
2014 12,6 2,6
2015 13,8 2,5
2016 12,7 3,2

Allikas: Statistikaamet

Ekspordis oli 2016 aastal suurim osakaal paberil ja pabermassil (ca 33% koguekspordist) ning masinatel ja seadmetel (30%) .

2. märtsil 2014. aastal sõlmiti Eesti ja Egiptuse vaheline infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonialase koostöö memorandum, mille eesmärk on arendada infotehnoloogia alast koostööd ning aidata Egiptusel aktiivsemalt kasutusele võtta riiklikke e-lahendusi. Koostöömemorandum sõlmiti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka visiidi käigus Kairosse.

Investeeringud

Eesti Panga andmetel (31.12.15) oli Eesti ettevõtetel Egiptuses investeeringuid hulgi- ja jaekaubanduse ning kinnisvaraalase tegevuse sektorites. Investeeringute mahtu ei avaldata. Egiptuse investorid on Eestisse investeerinud 176 tuhat eurot (sektorid: hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus, kinnisvaraalane tegevus, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, haldus- ja abitegevused (allikas: Eesti Pank).

Kultuurikoostöö

 

2004. aastal allkirjastati Tallinnas Eesti ja Egiptuse vaheline kultuurikoostöö memorandum. Senised kultuurikontaktid on põhiliselt toiminud kunstinäituste või filmifestivalidel osalemise kaudu.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Egiptuses 3, Abou El Feda St, Zamalek, Cairo tel. (002) 27 384 190, e-mail: embassy.cairo@mfa.ee